تماس با ما

راه های تماس با ما 

  تماس با شماره 3164180-035

سامانه پیامکی 1000500050001

  ارسال ایمیل به info@etyazd.ir

 یزد – خیابان کاشانی – شرکت آب و فاضلاب استان یزد

      تعاونی اعتبار کارکنان آبفا – کد پستی 8916776375